Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2017

01:31
8904 7adb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
01:14
9952 ff06 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viamikrokosmos mikrokosmos

May 10 2017

23:55
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
23:54
23:51
7494 fb12
Reposted fromLittleJack LittleJack
23:48
Play fullscreen
Chain keep us together, running in the shadow
Chain keep us together, running in the shadow
Chain keep us together, running in the shadow
Chain keep us together, running in the shadow
Chain keep us together, running in the shadow
Chain
Reposted byiblameyouaknatazs
23:41
jak ktoś może mieć taką moc, by sprawić, że drugi człowiek rozpada się na tysiąc kawałków albo doświadcza uczucia pełni?
— L. Oliver, „Requiem”
Reposted byuse-useless-mindsokopozakontrolaiblameyoubadassfromhell2708feedingthesoultrawkaaacelMissMurderabstractionncannelllepocalujmniesomebunnygemmytrapmktoryprzezylpogoflabbergastedbadassfromhellblackheartgirlottakguwno1kato3kmasterofpuppetsgoszkoyouaresonaiveeverytimeiclosemyeyesjestemjedenmesouteseleneskinlekkaprzesadaletha0
23:13
4475 eb25 500
Reposted byzapominanierzzkropkaalicexxxabeillesoko10plnprof-Overthinker
22:53
Nawet jeśli się tułamy, brudne, samotne, na pół ślepe i bezrękie, to wielka moc Jaźni będzie nas kochać i przytulać do serca.
— C. P. Estés, „Biegnąca z wilkami. Archetyp Dzikiej Kobiety w mitach i legendach”
Reposted bymikrokosmosschwarzerwolf

April 27 2017

22:24
7691 b092 500
Fiodor Dostojewski -Białe Noce
Reposted fromhlaskology hlaskology viacytaty cytaty
16:03
Nietzsche powiedział, że czasem dochodzimy do momentu, w którym robi się tak źle, że można uczynić tylko jedno z dwojga - śmiać się albo oszaleć. Dzisiaj trzecią możliwością jest taniec.
— Jonathan Carroll, „Białe jabłka”
Reposted byanotherwaytodiehashinnocentsoul2708WlodaraepidemiclottibluebellpocalujmniehavingdreamscannellledimetylotryptaminastonerrSilentForestcomiendoliricasztukamatorkajanealicejonesshampainitmakesmecalmThe1995antonieff
15:56
15:46
9803 6fd6 500

gemma-antiqua:

Ancient Egyptian black serpentine scarab, dated to 664-332 BCE. 

Reposted fromSaturnine Saturnine
15:45
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
15:44
6207 df59
Reposted fromedenpath edenpath
15:43
7602 ed67
Reposted fromSaturnine Saturnine
15:43
9572 fe98 500
Reposted fromshitsuri shitsuri
15:43
15:41
7910 7e02 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
15:28
Albo go kocha, albo się uparła. Na dobre, na niedobre i na litość boską
— Szymborska
Reposted fromseptember september viaduzedziecko duzedziecko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl